top of page
liuda_iskirpta2.jpg

Liuda Jarošienė – logopedė ekspertė, edukologijos magistrė, miesto I-ojo mikrorajono mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės veiklos vadovė. Dirba su vaikais turinčiais intelekto, emocijų ir elgesio, kompleksinių sutrikimų, garsų tarimo, kalbos, komunikacijos sutrikimų, skaitymo ir rašymo problemų. Teikia pagalbą vaikams nuo 3 m. Konsultuoja tėvelius, pedagogus, studentus įvairiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų įveikimo, specialiojo ugdymo klausimais. Savo darbe atskleidžia informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybes. Kuria ir taiko specialiąsias mokymosi priemones. Aktyviai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose seminaruose, konferencijose, vadovauja studentų praktikai, turi logopedų metodinių darbų recenzavimo patirtį. Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir domėjimasis profesijos naujovėmis leidžia pasiekti gražių darbo rezultatų.

Liuda Jarošienė

L. Jarošienės veikla

Parengtos metodinės rekomendacijos:

„Jei norite, kad jūsų mažylis taisyklingai ir sklandžiai kalbėtų“ (I ir II dalys)

„Garso  Š tarimo mokymas“,

„Kai šalia jūsų neprigirdintysis”,

„Garso L tarimo mokymas“,

„Girdimojo suvokimo lavinimas”,

„Garso R tarimo mokymas“,

„Smulkiosios motorikos lavinimas“

„Garso Ž tarimo mokymas“

„Garso s įtvirtinimas rišliojoje kalboje”,

„Garsų K-T diferencijacija“,

„Garso k įtvirtinimas rišliojoje kalboje”, 

„Garsų P-B diferencijacija“

Kontaktai

Tel. 8 612 02565

liudaf@gmail.com

bottom of page