top of page

PROGRAMĖLĖ

Mokomoji metodinė priemonė „Mokau(si) kalbėti“

Mobilioji programėlė–metodinė priemonė „Mokau(si) kalbėti“ skirta padėti nekalbantiems ar sunkiai kalbantiems vaikams ir kalbą praradusiems suaugusiesiems. Aplikacija naudojama mobiliuosiuose įrenginiuose – išmaniuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose.

Programoje naudojamos Laimutės Varkalaitės iliustracijos:

Temos aktualumas

Mobiliųjų įrenginių naudojimas pastaruoju metu yra ypač populiarus reiškinys, tačiau nepaisant šių įrenginių suteikiamų privalumų, galima įžvelgti ir neigiamų tendencijų – tėvai vis dažniau savo mažosioms atžaloms leidžia nevaržomai naudotis šiais įrenginiais, žaisti žaidimus, žiūrėti animacinius filmukus. Tai ne visada yra naudinga vaikui, tuo labiau – nekalbančiam ar sunkiai kalbančiam. Mobiliųjų aplikacijų rinkoje matomas mokomųjų ir lavinamųjų mobiliųjų aplikacijų (metodinių priemonių) trūkumas, todėl tokių programėlių poreikis yra tikrai didelis ir jis tik augs. Stebint šią tendenciją kilo idėja pasinaudojant mobiliųjų įrenginių populiarumo augimu prisidėti prie kito neigiamo reiškinio – didėjančio žymų ar vidutinį kalbos neišsivystymą turinčių vaikų skaičiaus – mažinimo.

Mobiliosios aplikacijos tikslinė auditorija ir paskirtis

Tikslinė aplikacijos auditorija – įvairaus amžiaus nekalbantys ar sunkiai kalbantys vaikai ir suaugusieji:

-         1-3 m. pradedantys kalbėti vaikai;

-         3 m. ir vyresni vaikai, turintys žymų, vidutinį ar nežymų kalbos neišsivystymą, sensorinę ar motorinę alaliją, autizmo spektro sutrikimą, Dauno sindromą ir kt.;

-         vaikai, turintys fonologinį kalbos ar fonetinį kalbėjimo sutrikimų;

-         mikčiojantys vaikai;

-         mokyklinio amžiaus vaikai, turintys skaitymo ir rašymo sutrikimų;

-         suaugusieji, praradę kalbą po insulto, galvos traumos, smegenų operacijos, įvairų ligų komplikacijų ar kitų priežasčių;

 Programėlės panaudojimo spektras gana platus – ją galima naudoti tiek mažamečiams, kurie tik pradeda tarti pirmuosius garsus ar žodžius, tiek vyresniems vaikams, kurių kalbos vystymasis atsilieka nuo bendraamžių, tiek vaikams, kuriems yra nustatyta tam tikra kalbos vystymosi sutrikimo diagnozė. Programą taip pat galima naudoti dirbant su aklaisiais vaikais, nes vaikas gali girdėti aiškiai tariamus žodžius ir juos atkartoti. Suaugusieji, praradę kalbos dovaną – ne išimtis: vyresnio amžiaus žmonėms po insultų, traumų ar kitų komplikacijų praradusiems kalbą yra ypatingai sunku mokytis kalbėti iš naujo, todėl net ir padedant profesionaliam kalbos korekcijos specialistui progresas dažnai yra labai lėtas. Mobilioji aplikacija suteiks galimybę tokiems asmenims savarankiškai ir nepriklausomai nuo kitų žmonių mokytis kalbėti, o tai gali gerokai paspartinti kalbos atgavimo progresą. Ši metodinė priemonė yra sukurta remiantis logopedės-ekspertės, SPPC specialiojo ugdymo konsultantės Violetos Katinienės ilgamete patirtimi dirbant su įvairaus sunkumo kalbos sutrikimų diagnozes turinčiais vaikais bei suaugusiaisiais.

Pagrindiniai programėlės vartotojai yra tėvai, specialieji pedagogai, logopedai, pedagogai, pedagogikos studentai ir kiti asmenys, nekalbančiam ar sunkiai kalbančiam vaikui ar suaugusiam asmeniui galintys suteikti galimybę naudotis šia metodine priemone mobiliajame įrenginyje.

 

Mobiliosios aplikacijos „Mokau(si) kalbėti“ veikimo principas

Šios mokomosios priemonės pagalba lavinama vaikų ir suaugusių asmenų foneminė klausa, plečiamas žodynas, formuojama teisinga gramatinė kalbos sandara, rišlioji kalba. Naudojantis programėlėje įrašyta garsine medžiaga vaiko tėveliai ar kiti asmenys ir be logopedo pagalbos gebės tinkamai mokyti savo atžalą kalbėti. Mokomosios priemonės koncepcija remiasi principu – kalbėti tik paprastais dviskiemeniais-triskiemeniais žodžiais (priebalsis-balsis, priebalsis-balsis) ir sakiniais, pavyzdžiui: katė laka, šuo tupi, tėtė guli ir pan. Išmokyti vaiką kalbėti gali kiekvienas suaugęs žmogus, jei jis tinkamai parinks žodžius ir sakinius. Mažametis vaikas geriausiai sugeba atkartoti paprastus, trumpus, gerai jam žinomus ir suprantamus žodžius, tačiau būtina žinoti, kad visiems suprantamas, bet ilgesnis žodis „mamytė“ mažam vaikui gali būti per sudėtingas, todėl jam lengviau išmokti žodį „mama“. Tas pats principas galioja ir mokant taisyklingai kalbėti ar prašnekinti ir kiek vyresnį vaiką, turintį kalbos sutrikimą, tiek ir mokant iš naujo kalbėti suaugusįjį. Remiantis šiuo principu ir buvo sukurta mokomoji priemonė mobiliesiems įrenginiams „Mokau(si) kalbėti“: programos vartotojas (pavyzdžiui tėvelis ar mamytė), girdėdamas programėlėje įrašytus paprastus, dviskiemenius-triskiemenius žodžius ir sakinius, ir rodydamas tuos žodžius atitinkančius paveikslėlius gali turėti visur prieinamą mokomąją priemonę, kurią galima naudoti bet kuriuo metu, kai tik yra galimybė. Juo labiau tokia programėlė nekalbančiam vaikui suteiks daugiau naudos, nei mobiliosios programėlės, žaidimai ar animaciniai filmukai, kurių paskirtis nėra mokomoji. Šią metodinę priemonę taip pat sėkmingai gali naudoti ir logopedai kalbos korekcijos pratybų metu, Pedagoginės-psichologinės tarnybos (PPT) specialistai, tiriantys vaiko kalbą ir kiti asmenys, siekiantys padėti nekalbančiajam pradėti kalbėti.

Informacija tėveliams!
Programėlė „Mokau(si) kalbėti„ - tai ne žaidimas. Tai  metodinė mokomoji priemonė, kuri paspartins Jūsų vaikučio kalbos vystymąsi, o nekalbančius vaikučius mokys tarti pirmuosius žodelius. Patariu neduoti vaikučiui žaisti su programėle, nes, kaip ir kiekvienas žaislas, ji greitai nusibos. Reikėtų kartu su vaikučiu kasdien (galima ir kelis kartus per dieną) sėsti prie programėlės ir padirbėti. Skatinti mažylį pakartoti išgirstą sakinuką. Pradžioje Jūsų vaikutis galbūt tik stebės ir klausys, vėliau bandys pakartoti tik vieną, jam lengvesnį žodį, dar vėliau - pakartos ir visą sakinį. Nereikėtų vaikučio versti prievarta kartoti žodelius. Tai darykite žaisdami, su gera nuotaika. Kalbėkite su savo mažyliu tik trumpais žodžiais ir sakiniais. Taip greičiau lavės jo foneminė (garsų klausa). Tik tuomet vaikas gebės tinkamai pakartoti išgirstus žodžius ir sakinius.

Sėkmės Jums!

bottom of page